Regresing

Regresing (niehipnotyczny) – sesje tylko w realu

How This Therapy Can Help You

Young man with eyes closed

Regresing niehipnotyczny to metoda rozwiązywania tzw. „nierozwiązywalnych problemów” autorstwa Leszka Żądło, czołowego polskiego psychotronika. Dotyczy spotkania się z przeszłością i własną historią, także wzorcami rodu. Jest to terapia głęboka, oparta o pracę z podświadomością.

Sesja odbywa się w stanie relaksacji, osoba jest cały czas świadoma jej przebiegu. Stan umysłu alfa pozwala na wydobycie na światło dzienne oraz uwolnienie skrywanych lub wypartych emocji oraz nieświadomych wzorców i programów, które błędnie przyjęliśmy za prawdę, a które negatywnie rzutują na  nasze funkcjonowanie w obecnym życiu.

Sesja przyczynia się do zrozumienia i wprowadzenia nowej jakości poprzez  odreagowanie blokad i ustanowienie nowego wspierającego wzorca.

Lets Find Your Problem

Regresing

stosuje się w celu:

Lets Find Your Problem

Regresing

stosuje się w celu:

Z zabiegów nie mogą korzystać:

Z zabiegów nie mogą korzystać:

Koszt sesji Regresingu:

Koszt sesji Regresingu:

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się ze mną już teraz!